Menu

Tin tức

NHẠC CỤ

Nhạc cụ đúng chuẩn marching band

NHẠC CỤ

The Νew Year

The Νew Year is tilling us, do not cry for the old year, opportunities are looking at us, grab them and forget your fear! goodbye 2021 welcome 2022. #VietNamMarchingBand, #VNMB, #AMBC, #WMBO, #NYE202
Đọc bài
NHẠC CỤ

Drum Marching Vietnam

Làm chủ công nghệ để tự tin bước vào năm 2022, Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thụ hưởng được những nghiên cứu mới của VietNam Marching Band giúp cho việc chơi t
Đọc bài