Menu

Drum Marching Vietnam

Làm chủ công nghệ để tự tin bước vào năm 2022, Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thụ hưởng được những nghiên cứu mới của VietNam Marching Band giúp cho việc chơi trống kèn thêm hiện đại dễ dàng hội nhập chuẩn quốc tế.

VNMB đang sản xuất hàng loạt để đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân, đội nhóm nhà trường sinh hoạt.

#VietNamMarchingBand, #VNMB, #AMBC, #WMBO, #DrumMarchingBand, #Drum, #ShopVNMB

https://vietnammarchingband.com

Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về trong nhàKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về giày dépCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhà