Menu

Trung tâm sự kiện ngoại khoá kỷ lục Việt Nam

Chuyên tổ chức sự kiện ngoại khoá cho các trường Tiểu Học, Trung Học, Đại Học, các tổ chức giáo dục. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn xác lập kỷ lục Việt Nam cho cá nhân học sinh, tập thể trường học

Tư vấn miễn phí

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 261 đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM

Nguyễn Minh Hoàng:  0918 222 174 | hoang.nguyen@vietnammarchingband.com

Trần Xuân Nhật:  0915 053 500 | nhat.tran@vietnammarchingband.com

(Hỗ trợ 24/7)