Menu

Đội tuyển quốc gia Marching Band Việt Nam

Đào tạo, huấn luyện các nhạc công đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Biểu diễn Marching tại các sự kiện văn hoá, thể thao trong và ngoài nước.

Tham gia đội tuyển

Sứ mệnh

Mục tiêu thành lập, lợi ích tham gia

  • Đội tuyển quốc gia Marching band Đầu tiên của Việt Nam đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế
  • Sân chơi chuyên nghiệp cho các nhạc bạn nhạc công chuyên nghiệp, luyện tập với các nhạc công chuyên nghiệp trên khắp cả nước
  • Biểu diễn Marching Band nghệ thuật tại các sự kiện lớn của quốc gia

Đội ngũ hlv

Ban Huấn Luyện Đội Tuyển

Liên hệ biểu diễn

Liên hệ biểu diễn Marching band

Biểu diễn

Tham gia đội tuyển

Trở thành thành viên marching band

Đăng kí Tìm hiểu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 261 đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM

Nguyễn Minh Hoàng:  0918 222 174 | hoang.nguyen@vietnammarchingband.com

Trần Xuân Nhật:  0915 053 500 | nhat.tran@vietnammarchingband.com

(Hỗ trợ 24/7)