Menu

Đào tạo Marching Band

Hỗ trợ các trường Tiểu Học, Trung Học, Đại Học và các tổ chức giáo dục thành lập, phát triển Marching Band. Hướng dẫn, giảng dạy bộ môn nghệ thuật Marching

Tham gia miễn phí

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 261 đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM

Nguyễn Minh Hoàng:  0918 222 174 | hoang.nguyen@vietnammarchingband.com

Trần Xuân Nhật:  0915 053 500 | nhat.tran@vietnammarchingband.com

(Hỗ trợ 24/7)