Menu

TRUMPET COFFEE 2

Chúng tôi gọi đó là không gian sáng tạo của Marching tại Việt Nam. Không đơn thuần là một shop cafe, mà là nơi gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nhạc cụ, phát triển phong trào Marching. 🔥 Một sản phẩm của Việt Nam Marching Band sắp ra đời.

☕️#TrumpetCoffee, #MusicShare, #VietnamMarchingBand, #VNMB.

Link page: https://www.facebook.com/trumpetcoffee2/.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về đồ uống và văn bảnCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà