Menu

Kế hoạch hợp tác giữa Yamaha Music Việt Nam và Việt Nam Marching Band

Gặp gỡ giữa Việt Nam Marching Band và Yamaha Việt Nam

Ngày 12/03/2020 Ban giám đốc VNMB làm việc với Tổng giám đốc Yamaha Music Việt Nam để thảo luận kế hoạch hợp tác lâu dài cho sự phát triển của Việt Nam Marching Band.

Gặp gỡ giữa Việt Nam Marching Band và Yamaha Việt Nam
Gặp gỡ giữa Việt Nam Marching Band và Yamaha Việt Nam
Yamaha Music Việt Nam và Việt Nam Marching Band