Menu

Happy New Year Vietnam Marching Band

“Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất”

Everything starts a new with the new year coming. May your new year be filled with the happinest things and your days with the bringtest promise.

HappyNewYear, #VietNamMarchingBand, #HighSchoolVietNamMarchingBand, #vttmarchingband, #MarchingProSH, #AMBC, #WMBO