Menu

Cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường và các bạn đã tin tưởng, cho chúng tôi có cơ hội được phục vụ chăm sóc.

Cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường và các bạn đã tin tưởng, cho chúng tôi có cơ hội được phục vụ chăm sóc. Chúc đội trống của quý trường luôn thành công trong việc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi nhạc cụ, mọi người đang đứng, trong nhà và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi nhạc cụ, mọi người đang đứng, trong nhà, ngoài trời và văn bản cho biết 'BAND G BAND BAND HNG ARCHING BAND CHING BAND VIETRAR'