Menu

LIÊN ĐOÀN MARCHING BAND VIỆT NAM HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÂN HƯƠNG KIDS MARCHING BAND

Liên đoàn Marching Band Việt Nam đã có buổi làm việc cùng với Ban giám nhà trường lập ra chiến lược phát triển Tân Hương Kids Marching Band trong thời gian sắp tới. Bắt đầu một hành trình nhận diện thương hiệu