Menu

VIETNAM MARCHING BAND HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÙNG VỚI PHAN CHU TRINH KIDS MARCHING BAND

Tổ chức Việt Nam Marching Band đã có buổi làm việc cùng với Ban giám nhà trường lập ra chiến lược phát triển Phan Chu Trinh Kids Marching Band trong thời gian sắp tới. Bắt đầu một hành trình nhận diện thương hiệu