Menu

Việt Nam Marching Band tổ chức họp ban lãnh đạo đề án Marching Pro.

Việt Nam Marching Band tổ chức họp ban lãnh đạo đề án Marching Pro. Đây sẽ là mô hình mới, sân chơi chuyên nghiệp cho các bạn đam mê trống kèn hướng đến thi đấu quốc tế.

Vietnam Marching Band held a meeting of the leadership of the Marching Pro project. This will be a new model, a professional playground for those who are passionate about drumming towards international competition.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà