Menu

Việt Nam đạt giải trong cuộc thi Marching Band Châu Á

TIN VUI CHO MARCHING VIETNAM. KẾT QUẢ THI GIẢI VÔ ĐỊCH MARCHING BAND CHÂU Á :

Tổng cộng Việt Nam có
⭐ 2 HUY CHƯƠNG BẠC :

  • Nguyễn Vũ Minh Quyên (Vibraphone)
  • Trần Kim Quỳnh (Vibraphone)

⭐️ 4 HUY CHƯƠNG ĐỒNG :

  • Lê Thị Thuý Nga (Snare)
  • Cao Phong Vũ Trí Đức (Snare)
  • Vũ Minh Quân (Trumpet)
  • Phạm Hoàng Gia Khiêm (Snare)
Huy Chương Bạc – Nguyễn Vũ Minh Quyên (Vibraphone)
Huy Chương Bạc – Trần Kim Quỳnh (Vibraphone)
Huy Chương Đồng – Trần Kim Quỳnh (Vibraphone), Cao Phong Vũ Trí Đức (Snare)
Huy Chương Đồng – Vũ Minh Quân (Trumpet)
Huy Chương Đồng – Lê Thị Thuý Nga (Snare)

CHỦ TỊCH MARCHING BAND VIETNAM XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN RẤT DŨNG CẢM DỰ THI !