Menu

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHO CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ QUẢN LÝ TEAM THUỘC LIÊN ĐOÀN MARCHING BAND VIỆT NAM

Nhằm phát triển vững chắc đảm bảo mục tiêu năm 2024, sau một thời gian đào tạo tìm kiếm, Việt Nam Marching Band đã tổ chức buổi lễ bổ nhiệm các tân huấn luyện viên chuyên nghiệp và phân công các thành viên thuộc Liên Đoàn Marching Band Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, phát triển các câu lạc bộ thành viên.

Chúc cho các bạn trẻ luôn nhiệt huyết, đam mê, ham học hỏi với sứ mệnh phát triển Marching Band tại Việt Nam, hội nhập với quốc tế và phục vụ cộng đồng.