Menu

THẦY MAI QUANG VINH – NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG KHOA KÈN NHẠC VIỆN TP.HCM NHẬN LỜI LÀM CỐ VẤN CHUYÊN MÔN VIETNAM MARCHING BAND

Thầy Mai Quang Vinh là Nguyên Phó Trưởng Khoa Kèn TP.HCM. Bên cạnh đó, Thầy đã có rất nhiều đóng góp cho bộ môn kèn của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phong trào âm nhạc của cả nước nói chung. Tổ chức Việt Nam Marching Band luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp của Thầy.

Phong trào Marching Band hiện nay đang là xu hướng âm nhạc tiến bộ của thế giới, nơi giúp các bạn trẻ có tính kỷ luật cao, sinh hoạt tập thể, nâng cao trình độ âm nhạc, phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Tổ chức Việt Nam Marching Band vô cùng vinh dự và tự hào khi Thầy Mai Quang Vinh nhận lời tham gia làm cố vấn chuyên môn để cùng phát triển bộ môn này hơn nữa, cũng như tạo ra các sân chơi bổ ích và môi trường lành mạnh cho các bạn trẻ hiện nay. Những đóng góp của thầy rất đáng quý cho hoạt động Marching Band trong thời gian sắp tới.