Menu

MÔ HÌNH HỌC VIỆN MARCHING BAND ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Dưới đây là bản vẽ đầu tiên của mô hình học viện Marching Band tại Việt Nam, với mục đích phát triển Marching Band tại Việt Nam, học tập và rèn luyện từ kỹ năng đến nuôi dưỡng ước mơ, niềm đam mê với bộ môn này.