Menu

LỄ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TRÌNH ĐỘ HIGHSCHOOL CỦA LIÊN ĐOÀN MARCHING BAND VIỆT NAM

Chiều ngày 04/02/2024, Đội nhạc kèn Võ Thành Trang đã tổ chức buổi lễ cấp giấy chứng nhận thành viên chính thức cho các bạn F.24 và được Liên Đoàn Marching Band Việt Nam chứng nhận đạt cấp độ Highschool. Chúc cho các bạn nối tiếp truyền thống và phát triển hơn nữa ở tương lai.