Menu

KẾ HOẠCH LỚN NĂM 2024 CỦA VIETNAM MARCHING BAND

Từ ngày 18 đến 21 tháng 12 năm 2024, tại Sisaket Thái Lan được tổ chức giải vô địch âm nhạc thế giới (Thailand World Music Championships) bởi Hiệp hội Marching Band Thái Lan và thể thao, Với nhiều nội dung thi rất đa dạng như: Marching Field Show, Marching Music Battle, Marching Street Parade, Indoor Marching ArtsModern Concert Band.

Liên đoàn Marching Band Việt Nam quyết định sẽ tham gia giải đấu này, đây chính là cơ hội và thời cơ giúp cho phong trào Marching Band tại Việt Nam bước qua một trang mới, hội nhập với thế giới, được trải nghiệm và gặp gỡ với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, sự tham gia bước đầu của Việt Nam Marching Band đã được ghi vào lịch sử phát triển phong trào Marching Band tại Việt Nam.