Menu

Hình ảnh biểu diễn của một số đội tại sự kiện Festival Marching Band thành phố Hồ Chí Minh 2022 🇻🇳

The Frist Marching Band Festival Thành Phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ và trục đường Lê Lợi (Nam Kỳ khởi Nghĩa – Pastuer) từ ngày 2/12/2022 – 4/12/2022.