Menu

CÔNG BỐ BAN CỐ VẤN CỦA DỰ ÁN VIETNAM MARCHING ART – PGS.TS LƯƠNG THỊ ÁNH NGỌC (TRƯỞNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG)

Thật tuyệt vời khi dự án Vietnam Marching Art có sự đồng hành cố vấn về sức khoẻ – thể chất của PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc – Trưởng khoa Giáo Dục Thể Chất Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng.

Cô hi vọng sẽ đào tạo nên một đội hình vừa giỏi chuyên môn vừa đẹp ngoại hình và căng tràn sức sống sẵn sảng cho những thử thách tại các sân chơi quốc tế.

Trân trọng những đóng góp của Cô khi ĐH Quốc Tế Hồng Bàng là đơn vị Đại học đầu tiên quyết định gắn bó cùng dự án để lan toà bộ môn Marching Band trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.