Menu

CÔNG BỐ BAN CỐ VẤN CỦA DỰ ÁN VIETNAM MARCHING ART – ÔNG LÊ NGUYÊN HIỀU (CHỦ TỊCH HỘI NGHỆ SỸ MÚA TP.HCM, THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP.HCM)

Tốt nghiệp hệ 7 năm Học viện Múa Việt Nam.

– 1977-1990: ông diễn viên solist và phụ trách Đội Múa Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen TP.HCM (nay là Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen)

– 2001-2004: Quyền Trưởng phòng ca múa nhạc Sở Văn hoá – Thông tin TP Hồ Chí Minh.

– 2004-2007: Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hoá – Thông tin TP Hồ Chí Minh

– 2007-2012: Phó Giám đốc Nhà hát Giao Hưởng – nhạc, vũ kịch TP Hồ Chí Minh

– Từ 2012 – 2015: Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hoá – Thể thao TP Hồ Chí Minh

– Hiện nay là Chủ tịch Hội nghệ sỹ Múa thành phố và là thường trực Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP Hồ Chí Minh.