Menu

BUỔI GẶP MẶT GIỮA THẦY MAI QUANG VINH VÀ THÀNH VIÊN CÁC CÂU LẠC BỘ THUỘC LIÊN ĐOÀN MARCHING BAND VIỆT NAM

Ngày 14/01/2024, đã diễn buổi gặp mặt giữa Thầy Mai Quang Vinh và thành viên các câu lạc thuộc Liên đoàn Marching Band Việt Nam. Thầy đã có những khoảnh khắc chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tiếp thêm tinh thần, đam mê cho thế hệ trẻ, cùng nhau tiếp tục phát triển sứ mệnh Marching Band tại Việt Nam.