Menu

Ra mắt đội Kids Marching Band Tô Vĩnh Diện

Luyện tập hăng say kể cả ngày chủ nhật
Đội kèn

Sau 6 tháng tập luyện các em đã tự tin ra mắt vào ngày 25/5/2020