Menu

Chúc mừng sự hợp tác giữa Việt Nam Marching Band (Team sự kiện kỷ lục) và tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt.

Một sự kiện ngoại khóa kỷ lục lớn sẽ diễn ra trong thời gian tới cùng chờ xem nhé các bạn.