Menu

Buổi tập chuyên môn của đội tuyển VNMB

“Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến” – Buổi tập chuyên môn của đội tuyển VNMB tại phòng tập MTP Yamaha.