Menu

[THE STORY OF VIETNAM MARCHING BAND] Đội nhạc kèn Võ Thành Trang – Đội kèn Kỷ lục quy tụ những nhạc công nhí.